Забрањено окупљање више од пет људи, нема наплате вртића

Саопштење Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац са шесте одржане седнице дана 24.03.2020. године

Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац је данас на шестој одржаној седници донео следеће закључке:

1. Забрањује се окупљање грађана на свим јавним и другим површинама, у групама већим од 5 особа

2. Налаже се ПУ „Лептирић“ Лајковца, да за време трајања ванредног стања не врши наплату боравка деце, јер је рад предшколске установе обустављен од 12.03.2020.

године до даљег.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *