Отварају се кафићи, дозвољено кретање у парковима

Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац је данас на седамнаестој одржаној седници донео следеће закључке:

1. Дозвољава, се почевши од 04.05.2020. године, рад правним лицима и предузетницима који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у објектима. Пружање услуга односно послуживање хране и пића кориснику може се вршити и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном уз примену превентивних мера које су прописане и утврђене актом послодавца.

Правна лица и предузетници који пружају услуге у наведеним делатностима дужни су да примене све превентивне мере, које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, a које су од значаја за безбедност и здравље како запослених тако и корисника услуга:

Организовање процеса рада којим се обезбеђује одржавање социјалне дистанце (растојање између два лица мора бити најмање два метра), обавезна дезинфекција мобилијара, машина, алата, и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава (рукавица и маски) од стране запослених – за пружање услуга на отвореном. Ограничен број лица у просторијама, у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, обавезна употреба заштитне опреме (рукавица и маски) од стране корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору.

Примена ових мера траје док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19.

2. Дозвољава се кретање грађанима у свим парковима и на  јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, уз примену превентивних мера.

Док бораве у парковима и на јавним површинама грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, примењују превентивне мере које подрaзумевају: одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања од најмање два метра између два лица која не бораве у истом  домаћинству, обавезну употребу заштитних средстава тј. рукавица и дезинфекцију справа за вежбање или других справа, пре њихове употребе.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *