Казнене мере за неуређене обале око некатегорисаних путева

Крајем протекле године ГО Лазаревац, у нaмери да реши проблеме који су били присутни на готово свим некатегорисаним путевима, а који се тичу растиња и шибља, посебно у сектору атарских путева, апеловала је на власнике тих парцела да одржавају обале и омогуће проходност путева.

„Сада не апелујемо, сада упозоравамо“, рекао је члан Већа ГО Лазаревац задужен за пољопривреду Ненад Бачанац. 

„Упозоравамо зато што ћемо већ од колико сутра кренути са акцијом, где ће наша комунална инспекција обилазити све путеве. Више нема потребе, по новој одлуци, да било ко пријави  да ли је неки пут проходан или непроходан, сада је све то у надлежности комуналне инспекције. Прве опомене несавесним домаћинима почеће да стижу крајем ове и почетком следеће недеље“, рекао је он.

Надзор над применама одредаба одлуке о некатегорисаним путевима на подручју ГО Лазаревац у једном делу врши комунална инспекција, Одељења за инспекцијске послове општине.

„Надзор се пре свега односи на обавезе сопственика, односно корисника непокретности, поред некатегорисаних путева и са чијих парцела стабла, шибље и растиње омета комуникацију пролаза некатегорисаним путем. Како тога има доста на територији ове општине, а посебно у овом периоду припреме сетвених радова, а касније и жетве, што се показало и претходних година, ступањем ове одлуке на снагу,  стекли су се услови да се одлука примени у свом пуном обиму“, рекао је начелник Одељења за инспекцијске послове Управе ГО Лазаревац Мирослав Милосављевић.

Ова одлука се до сада примењивала на основу пријава грађана, или председника Савета месних заједница.

„Више нема ни једног основа да упозоравамо власнике катастарских парцела на ову обавезу.  Сада ступамо са одередбама одлуке о кажњавању  свих оних који  нису извршили своју обавезу. Казна за физичка лица , где се на лицу места пише прекршајни налог износи 10.000 динара , за предузетнике 20.000 динара, а за правна лица 50.000 динара . Већ смо направили оперативни план како ћемо кренути са радом и он се односи на цело подручје ГО Лзаревац“, рекао је он.

Поред тога што су у обавези а уклоне сво растиње, власници су у обавези да на улазу у своје парцеле израде и прописане пропусте у колико постоје канали .

Члан Већа ГО Лазаревац  Александар Булатовић,  каже да је  Веће ГО Лазаревац наложило комуналној инспекцији да једном месечно подноси извештаје Већу, како би утврдили , како њихов рад на терену , тако и радње које су власници извршили на својим плацевима око некатегориних путева.

„Дешавало се у ранијем периоду да и поред апела и упозорења сопственика, ништа се по том питању није могло урадити . На територији Општине Лазаревац налази се око 60 километара асфалтираних и неасфалтираних некатегорисаних путева,  који се у ранијем периоду нису адекватно одржавали.  На оснву поменутих извештаја, ми ћемо већ почетком маја  имати прве информације о активностима  и комуналне инспекције и грађана“, рекао је он.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *