ЈП за изградњу Лазаревца купило возило за хидрауличном корпом

ЈП за изградњу Лaзаревца нову пословну годину започело је закључивањем уговора са ГО Лазаревац о набавци основног средства за рад овог предузећа, специјализованог возила са хидрауличном корпом, намењеног одржавању јавне расвете.  Возило је набављено и почетком недеље стављено је у функцију.

Директор ЈП за изградњу Лазаревца Милан Платанић каже да је добављач возило испоручио у договореном року, а оно је набављено зaхваљујући подршци ГО Лазаревац, усвајањем програма субвенција у износу од шест милиона динара.

„Цена возила износи 7.300.000 динара, од чега је општина издвојила, кроз програм субвенцијa и буџетом за ову годину шест милиона, а преосталих милион и триста хиљада је ово предузеће издвојило из сопствених прихода. Корпа задовољава комплетне потребе ЈП за изградњу, што се тиче јавног осветљења, отклањања кварова и пословa на унапређењу и модернизацији осветљења у нашој општини. Радна висина, дохват корпе је 14 метара, што је довољно да покријемо све типове стубова. Ово је успешна срадња између нађег предузећа и ГО Лазаревац и надам се да ће се тако наставити и у будућности, те да ће општина и даље улагaти у техничко опремање нашег предузећа, како би наше делтности биле што успешније и што ефикасније обављане“, рекао је Платанић.

Набављањем ове корпе активности овог ЈП ће бити ефиксније, јер више неће зависити од подизвођача и партнера.

„Сада ћемо у сопственој режији и у неком продуженом радном времену отклањати кварове у разумном року, што је веома внажно да би грађани смањили време чекања од датума пријве до датума отклањања квара“, рекао је Платанић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *