Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана општине Лајковац

Општинска управа Лајковац оглашава Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи и Извештај о стратешкој процени утицаја  Измене и допуне Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи на животну средину. Јавни увид ће се одржати од 14. маја  до 12. јуна 2018. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у холу испред велике сале зграде Општине Лајковац, у времену од 7 до 15 часова, као и на интернет презентацији Општине Лајковац – страница Урбанизам.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Измене и допуне просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја. Примедбе се достављају у писаној форми Одељењу за урбанистичке послове и просторно планирање општине Лајковац, преко писарнице Општинске управе, закључно са 12. јуном 2018. године.

Главни урбаниста општине Лајковац, канцеларија број 311, трећи спрат, свим заинтересованим физичким и правним лицима који изврше увид у изложени Нацрт Измене и допуне просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, пружаће потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним достављањем примедби и предлога.

Јавна презентација планског документа биће одржана у среду 23. маја са почетком у 11 часова, у великој сали зграде Општине Лајковац. Јавна седница Комисије за планове општине Лајковац биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 18. јуна са почетком у 11 часова, у великој сали зграде Општине Лајковац.

Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа ће јавно износити свој став о свакој поднетој примедби. Комисија за планове општине Лајковац ће на затвореној седници, која ће се накнадно одржати, донети закључке по свакој поднетој примедби и сачинити извештај о обављеном јавном увиду.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *