Инструкције за привредне субјекте које се односе на спречавање ширења COVID-19

Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац репоручује свим привредним субјектима, а нарочито привредним субјектима који обављају производну делатност, да раде, односно да наставе рад пуним капацитетом, уз поштовање превентивних мерa које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.

Превентивне мере подразумевају организацију посла, радних активности и радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга, купаца, и других лица која улазе у пословне просторије. У те мере спадају: 

· физички размак међу запосленима (тзв. физичка дистанца), односно организација радних активности и радног простора на начин да се избегне директан контак између лица када год то природа посла дозвољава, 

· обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, као и обавезно постављање дезо баријера (дезинфекционим средством – хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)

· обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије,

·  обавезно коришћење личних заштитних средстава тј. маски и рукавица,

·  обавезна дезинфекција ногу и руку свих лица која улазе у пословни простор,

·  често проветравање свих просторија,

·  редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија,

· у случају сумње да неко лице има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице привредног субјекта дужно је да, без одлагања удаљи то лице из радних просторија, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,

· све друге мере које се могу спровести, а да се не ремети процес рада, односно производње, уз обезбеђивање безбедности свих лица

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *