Служба обезбеђења “Колубара – Услуге” пример безбедности

Организованом акцијом и тимским радом служба обезбеђења је у копу Поља Д у Барошевцу ухватила на делу вишеструког извршиоца кривичних дела И. М. из Лазаревца.

Захваљујући томе, расветљена су четири кривична дела веће материјалне вредности на простору РБ Колубара. Овакви и слични изазови су део свакодневнице службе обезбеђења.

Схидно томе, ново руководство на нивоу предузећа и ПЈ  заштите обезбеђења жели да резултати рада службе обезбеђења буду већи и видљивији.

Истим интензитетом ће и у наредном периоду службеници ФТО  бити усредсређени на испуњавање захтева корисника у погледу чувања њихове имовине.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *