Жене се и даље одричу наследства у корист мушкараца, ЖУКО пита: Колики је мој део?

Женско удружење колубарског округа (ЖУКО) најављује нови пројекат, који ће се бавити женским правом на наследство, под називом „Колики је мој део?“.

Пројекат има за циљ смањење родних стереотипа и слабљење постојећих заједничких образаца наслеђивања по којима мушкарац треба да буде власник имовине. Кроз кампању, информисање и едукацију становништва у седам локалних самоуправа – Лазаревац, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина, Младеновац и Аранђеловац, ЖУКО жели да обухвати што већи број грађана и грађанки, јер према попису из 2011. године на овим  просторима живи укупно 213.493 становника од којих су 109.224 жене.

Координаторка пројекта Марина Ђуровић објашњава да је потребно повећати свест становника, посебно жена са руралног подручја, о правима у области наслеђа и о негативном утицају родно заснованих стереотипа и традиционалних образаца на положај жена у друштву. „Кроз овај пројекат желимо да едукујемо и младе средњошколског узраста о негативном утицају родних образаца у вези са наслеђивањем и стицањем имовине. У Србији ћерке и синови имају једнака права наслеђивања имовине, али у пракси се и даље често може видети да су девојчице и жене дискриминисане. Жене се и даље одричу наследства у корист браће, синова или других мушких чланова породице или рођака“, објашњава Ђуровић.

Закон прописује да се непокретност уписана на име једног супружника за време брака сматра заједничком брачном имовином. Међутим, уколико дође до развода, жена обично треба да докаже своју улогу у стицању те имовине кроз дугу и скупу парницу.

Пројекат ће трајати годину дана и подржан је од стране агенције Уједињених Нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији. О конкретним активностима јавност ће бити накнадно обавештена.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *