Субвенције за запошљавање ромске популације

За износ од 180 хиљада динара, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, могу конкурисати незапослена лица ромске популације, која се налазе на евиденцији НЗС и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

НСЗ расписала је још један Јавни позив који се односи на субвенционисање послодаваца, каже Драган Митровић, директор Канцеларије за националне мањине ГО Лазаревац.

„Ове субвенције се односе на категорије тешко запошљивх лица и то лица млађих од 30 година без квалификација или који на посао чекају дуже од 12 месеци, особе старије од 50 година, припадници ромске популације, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млађи од 30 година са статусом деце палих бораца или без родитељског старања, жртве трговине људима као и жртве породичног насиља“.

Субвенције за послодавце односе се на самодоприосе, порезе или се могу остварити у виду једнократне новчане помоћи, а крећу се од 150 до 180 хиљада динара.

Оба Јавна позива биће отворена до 10. априла 2017.

Канцеларија за националне маине у сарадњи са УНХЦР-ом и невладином организацијом ПРАКСИС и у овој години наставља акцију прибављања личних карата за припаднике ромске националости из социјално угрожених категорија. Потребно је да се сви заинтересовани јаве у Канцеларију за националне мањине, а акција ће трајати током читаве године.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *