Становништво према националној припадности и полу у Лазаревцу

Према последњем попису Лазаревац има 55146 становника, од тога 26941 мушкарац и 28205 жена.

Када је реч о националној припадности 51582 изјаснили су се као Срби, 10 Албанци, пет Бошњаци, шест Бугари, један Влах, 20 Горанци, 83 Југословени, 14 Мађари, 55 Македонци, 19 Муслимани и троје Немци.

У градској средини живи 27635, а 27511 становника у осталим деловима Лазаревца.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *