Штаб за жетве ГО Лазаревац на услузи пољопривредницима

„Направљен је план радова који су доставили представници месних заједница, а који се односи на ургентне путеве. Под “ургентним“ подразумевамо оне путеве до којих не може да се прође, а који воде до парцела засејаних стрмним житом. У случају да постоје још неки проблематични усеви до којих комбајн не може доћи, довољно је обратити се председнику месне заједнице који ће упутити захтев надлежнима у општини“.

„Власници парцела под стрмним житом у обавези су да обиђу своје парцеле и уреде прилазне путеве. Углавном највећи проблем представљају обале које су у око 99 посто приватно власништво и општина нема право да њих сређује“, рекао је Бачанац.

„Други апел се односи на комбајнере, да одраде све противпожарне мере заштите и да од сигнализације имају бар ротационо светло“, додао је он.

Бачанац је такође подсетио комбајнере да користе маске приликом рада због опасности од удисања прашине која настаје од стрмних жита приликом жетве.

Противпожарна заштита

Командир ватрогасно – спасаилачке јединице Лазаревац Иван Поповић, упутио је апел грађанима да не пале ватру на отвореном простору, подсетивши да су казне за то изузетно високе јер не постоји контролисана ватра.

„Такође, пошто је сезона годишњих одмора, сви грађани који планирају своје одморе у обавези су да прегледају стамбени простор, сва грејна тела да искључе како не би дошло до нежељених последица“, рекао је он.

Што  се тиче комбајнера и људи који раде у пољу,  у обавези су да, пре него што изађу на терен прегледају своја возила, да га очисте од претходног дана уколико су били у пољу и да провере своје ватрогасне апарате.

„Уколико сумњају у исправност својих апарата, ВСЈ Лазаревац  извршиће бесплатну контролу потивпожарних апарата које ће они донети у јединицу“, истиче Поповић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *