Расписан позив за награде ГО Лазаревац за 2019. годину

Комисија за доделу јавних признања Скупштине градске општине Лазаревац упутила је позив за достављање предлога за награде ГО Лазаревац за 2019. годину – Видовданску награду, награду за стваралаштво младих и награду у области противпожарне заштите.

Видовданска награда додељује се за изузетне резултате остварене у области привреде, образовања и васпитања, науке, културе, здравствене заштите, социјалне и дечије заштите, спорта, локалне самоуправе и свим другим видовима стваралаштва у градској општини Лазаревац, правним лицима, удружењима грађана и појединцима, који имају седиште, односно пребивалиште на територији градске општине Лазаревац најмање годину дана пре дана објављивања позива за достављање предлога за Видовданску награду.

Награда градске општине Лазаревац за стваралаштво младих додељује се за најуспешније резултате и остварења ученика и студената који имају пребивалиште на територији градске општине Лазаревац најмање годину дана пре дана објављивања позива за достављање предлога за награду.

Награда градске општине Лазаревац у области противпожарне заштите додељује се појединцима за њихов изузетан допринос у области противпожарне заштите кроз деловање у оквиру добровољних ватрогасних друштава, предузећа, установа и других организација.

Изузетно, награде, осим Награде градске општине Лазаревац у области противпожарне заштите, се могу доделити и истакнутим појединцима, правним лицима, удружењима грађана, ученицима и студентима из других средина за допринос развоју градске општине Лазаревац и заслуге на унапређењу сарадње са градском општином.

Иницијативу за доделу награда градске општине Лазаревац могу дати предузећа, привредна друштва и установе, месне заједнице и удружења грађана.

Право иницијативе за доделу награда имају и појединци и групе грађана са подручја градске општине Лазаревац.

Иницијатива за доделу награда мора бити образложена и мора садржати податке о раду и резултатима рада предложених кандидата.

Предлози за награде градске општине Лазаревац могу се доставити Комисији за доделу јавних признања Скупштине градске општине Лазаревац до 17.06.2019. године, на обрасцима који се могу преузети у згради градске општине Лазаревац, у канцеларији број 59 (други спрат) или на сајту општине www.lazarevac.rs.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *