Прошле године у Лазаревцу и Лајковцу више умрлих него рођених

У Лазаревцу је и прошле године забележен негативан природни прираштај. Статистика показује да је у овој општини живорођено 586, а умрло 846 особа. Природни прираштај је -260, односно стопа је -4,7 на хиљаду становника.

На првом месту узрока смрти су болести сиситема крвотока и то код 468 особа, следе тумори од којих је умрло 177 људи , а на трећем месту су болести система за дисање које су однеле 29 живота у Лазаревцу.

Још неповољнија статистика је у суседној општини Лајковац где је рођено 135 деце, а преминуло 216 особа. Од болести сиситема крвотока 123 особе, од тумора 36 и од болести система за дисање преминула је 21 особа у лајковцу.

Природни прираштај је -5,9 на 1000 становника. 

У колубарској области тенеденције природног прираштаја су такође неповољне и износе -9.1, док је у београдској области та стопа -3,7. Републички просек је -7.

Просечна старост Лазаревчана је 42,3 , а Лајковчана 43,8 година.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *