Припреме за упис деце у ПУ „Ракила Котаров Вука“

Датум за упис деце у Предшколску установу „Ракила Котаров Вука“ у Лазаревцу још увек није утврђен, али ће он бити у априлу или мају. Ипак, сваког месеца комисија се састаје и проверава где има упражњених места, тако да се у ову предшколску установу деца могу уписати током читаве године, у зависности од слободних капацитета.

Захтев за упис деце предаје се у главном објекту „Детињство“ у улици Даре Ранђић бр. 1 у Лазаревцу, а потом се ти захтеви шаљу у Секретаријат за образовање и дечју заштиту који прави листу примљене деце.

Ана Сташевић, задужена за односе са јавношћу ПУ „Ракила Котаров Вука“, образложила је ко има предност при упису у вртић: „Приоритет имају деца из социјално нестабилних средина, осетљивих друштвених група, деца жртве насиља у породици, породице које користе неки вид социјалне заштите, деца без социјалног старања, деца са сметњама у психофизичком развоју, деца тешко оболелих родитеља, деца чији су родитељи ратни или војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица, деца предложена од стране Центра за социјални рад, а након свих њих деца чија су оба родитеља запослена или су редовни студенти и деца која имају статус трећег или сваког наредног детета, а уписани су у исту предшколску установу“.

Тренутно, места за децу има у објекту у Петки, у Трећој месној, у објекту „Маслачак“ у Шопићу има места за децу јасленог и вртићког узраста, као и у Барзиловици за децу од три до шест година. Објекат „Анастасија“ код парохијског дома у априлу ће добити целу групу, где ће бити примљено најмање 25 деце.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *