Одлука Уставног суда: Милан Ђорђевић једини легалан председник синдиката ЕПС

“Да је Милан Ђорђевић Ђокин једини легални председник Синдиката ЕПС-а, потврдио је Уставни суд на 13. Седници одржаној дана 3.11.2022. године, када је поништио Статут који је донео нелегални Главни одбор на седници одржаној 22.10.2021. године.

Уставни суд је поништио члан 79. овог Статута , самим тим све измене Стаута и све Одлуке донете на овој седници, укључујући и Одлуку о смени Милана Ђорђевића са места председника синдиката и избор Радослава Крсмановића су поништене.

Суд је у овој Пресуди засновао став да бивиши в.д. директор Милорад Грчић није могао сам да поништава Споразум о ослобађању синдикалних поверника од рада, које је предводио Милан Ђорђевић, већ је поништај Споразума Грчић могао да тражи само и искључиво од суда који је једини надлежан за то. На овај начин, сви Споразуми о ослобађању синдикалних повереника од рада и о другим правима, а које је потписао Милан Ђоређић су на правној снази.

На основу изнетог, легалне синдикалне изборе може једино да распише Милан Ђорђевић – Председник Синдиката радника ЕПС-а”, саопштено је из синдиката Милана Ђорђевића.

http://ustavni.sud.rs/page/view/149-102912/saopstenje-sa-13-sednice-ustavnog-suda-odrzane-3-novembra-2022-godine-kojom-je-predsedavala-snezana-markovic-predsednica-ustavnog-suda

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *