Позив на јавни увид и расправу

Носилац пројекта, ЈП  ЕПС- Огранак РБ КОЛУБАРА, из Лазаревца, Светог Саве 1 поднео је дана 31.08.2020.године Министарству заштите животне средине захтев број:353-02-1708/2020-03 за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта система за регулацију реке Пештан и контроле отицања поплавних вода – II фаза, на катарским парцелама наведеним у самој студији, на територији општина Лазаревац и Аранђеловац.

Заинтересована јавност може извршити увид у садржину предметне Студије у року од 20 дана од дана објављивања обавештења у дневном листу Блиц (најкасније до 20.10.2020.године) сваког радног дана од 11-14 часова, у просторијама градске општине Лазаревац, Карађорђева 42, канцеларија број 31.

Јавна презетација и јавна расправа предметне Студије биће одржана дана 28.10.2020. године са почетком у 11.00 часова, у просторијама градске општине Лазаревац, велика сала I спрат, Карађорђева 42, Лазаревац.

У складу са тренутном ситуацијом и мерама које су на снази, а у вези са актуелном пандемијом болести коју изазива вирус COVID-19, обавештавају се грађани да ће јавној презентацији моћи да присуствује ограничен број особа (максимално 30 особа укључујући представнике министарства, носиоце пројекта, обрађиваче студије и представнике општинске управе Лазаревца) у складу са мерама и препорукама Кризног штаба.

Примедбе и мишљења на наведену Студију заинтересована јавност може доставити у писаном облику Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, најкасније до 20.10.2020. године.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *