ОВЕ ГОДjНЕ БЕЗ РАДНjЧКjХ jГАРА

Ове године неће бити радничких спортских игара што се тиче „Колубаре“ односно рударског сектора, каже председник синдиката Миодраг Ранковић. Сав новац коjи jе био предвиђен за игре преусмерен jе фонду за поплављене, односно за помоћ радницима чиjа су домаћинства претрпела штету од маjских поплава.

„Тачан пресек знаћемо у новембру. Радници су скупљали по шест надница. Паре од по две наднице, односно од две плате коjе су до сада легле, већ смо поделили. За помоћ се приjавило 720 радника, Комисиjа их jе све обишла и поступала jе према Правилнику за помоћ коjи смо усвоjили. Кад се све заврши цифра за помоћ ће бити око 40 милиона динара.

Помоћ jе намењена само оним људима коjи су претрпели штету на кући, односно стамбеном обjекту. Мање оштећених било jе 110 и добили су по 30 хиљада, а оних коjима jе вода дошла „до прозора“ негде око 430 и они су добили по 60 хиљада динара. Око 100 молби jе одбиjено jер су се приjављивала оба супружника из jедне куће. Очекуjе се да буде исплаћен jош jедан део новца до новембра.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *