Обавештење о радовима на пружном прелазу и режиму саобраћаја

Обавештавамо Вас да ће се због извођења радова на реконструкцији пруге Београд – Бар вршити затварање пружног прелаза (км 36 + 577,40), саобраћајница која спаја Државни пут IБ реда бр. 22 (Ибарска магистрала) и Државни пут IIA реда бр. 148. скретање код ресторана Радичевић у Вреоцима, због извођења радова на санацији железничких пропуста за одвођење атмосферских и подземних вода. Радови ће почети у среду 29. марта 2017. године и трајаће 15 дана. Радови ће се вршити свакодневно уз обуставу саобраћаја у периоду од 7.30 до 11.30; и од 12.30 до 16.30 (4 сата обустава саобраћаја + 1 сат слободан саобраћај + 4 сата обустава саобраћаја). Путничка возила ће бити преусмерена на суседне саобраћајнице саобраћајном сигнализацијом и ангажованим радницима извођача радова. 

Наведене мере спроводе се у складу са Правилником о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја (Сл. гласник РС, 89/2016)

 

                                                                                                                                                                                                ГРАДСКА  ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *