Нови живот локалних гласила

Завичајно одељење Библиотеке „Димитрије Туцовић“ задало је себи циљ да покуша да прикупи и објави на сајту све листове, новине и часописе који су излазили на територији општине Лазаревац и које представљају хронику некадашњег времена.

Задужена за прикупљање и објављивање новина, Марина Гавриловић, дипл. библиотекар-информатичар, каже да је дигитализација препозната као најбољи начин за очување културног наслеђа: „Почели смо од листа ‘Колубара’, јер он представља једино наше локално гласило које у континуитету излази скоро шест деценија. Међутим, нисмо успели да прикупимо сва издања. Један део новина добили смо из редакције, а други део из архиве Народне библиотеке Србије, које чак ни редакција није имала. Управо је и то показатељ да би ова архива временом била још више оштећена“.

Библиотека не поседује адекватну опрему, већ је свака страница посебно фотографисана, спајана и компјутерски обрађивана, тако да се не може говорити о дигитализацији, већ о дигиталним копијама часописа. Овакав начин архивирања часописа прилично је спор и напоран, али странице на којима су забележене приче о историји града, људима и догађајима, добро су очуване и читљиве.

Поред „Колубаре“, архивиран је и часопис „Гимназијалац“ који је излазио у периоду од 1970. до 1974. године. Недавно је комплетирана „АБВ хроника“ и она ће се следећа наћи на сајту. Будући истраживачи лазаревачке историје сада ће имати лакши приступ локалним гласилима, на основу којих ће моћи реконструисати догађаје и прошлост, како би их преточили у разне стручне радове.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *