МАМОГРАФjЈА СПАШАВА ЖjВОТ ЖЕНЕ

У организациjи Дома здравља „Др Ђорђе Ковачевић“ 19. новембра одржано jе предавање на тему „Превенциjа рака доjке-рано откривање“, коjе су одржали еминентни стручњаци са jнститута за jавно здравље „Батут“, прим.др Љиљана Лазић и прим.др Верица Јовановић.

По речима директора лазаревачког Дома здравља др Јована Милоjевића, циљ овог програма jесте да се повећа  броj жена коjе редовно одлазе на превентивне прегледе, тj. мамографиjу.

Лазаревац jе jедна од ретких општина, односно дом здравља у Лазаревцу jе jедан од пет на териториjи Града Београда, коjа има мамограф намењен искључиво скринингу, коjим су обухваћене жене од 50 до 69 година.

Препорука лекара jесте да жене до педесете године иду на превентивне прегледе и раде ултразвук доjке, а посебно оне коjе имаjу позитивну породичну анамнезу, док код жена стариjих од педесет година метода избора за рано откривање рака доjке jесте мамографиjа. Статистика показуjе да jе наjвећи броj откривених карцинома код жена стариjих од 55 година.

Мамографски преглед треба да обаве апсолутно све жене сатриjе од 50 година, што значи и оне здраве коjе немаjу симптоме и знакове болести, jер ће на таj начин откривањем промена у наjраниjоj фази бити у могућности да се ефикасно излече.

Од рака доjке у Србиjи сваке године оболи 4000, а умре 1600 жена. Лазаревачки дом здравља прошле године се прикључио националноj кампањи за рано откривање рака, а ово предавање било jе само почетак спровођења кампање у циљу повећања броjа жена коjе се одаѕиваjу позиву за превентивне прегледе.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *