Конкурси за студентске и ученичке стипендије и аутоседишта

Услови конкурса и пријаве могу се преузети са званичне интернет презентације општине Лајковац, на страници Конкурси.

Студентске стипендије намењене су за студенте првог, другог и трећег степена студија који имају најмању просечну оцену 7,50, немају републичку стипендију, а имају пребивалиште у општини Лајковац најмање две године пре дана подношења захтева за доделу стипендија. Студенти прве године стипендију могу добити ако су били ђаци генерације или вуковци. Средњошколцима – кандидатима за ученичке стипендије неопходно је да су били ђаци генерације у основној школи (ако су први разред) и да су први, други и трећи разред средње школе завршили са одличним успехом. Пријаве се подносе на Писарници Општинске управе.

Општина Лајковац је расписала и конкурс за расподелу буџетских средстава општине Лајковац за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2018. години. Општина је определила 500.000 динара за набавку дечјих аутоседишта. Конкурисати могу родитељи деце рођене у 2017/18. години под условом да оба родитеља имају пребивалише у општини Лајковац и да саобраћајна дозвола гласи на једног од родитеља или члана заједничког домаћинства. Пријаве се подносе на Писарници Општинске управе или се могу доставити поштом с аназнаком „за набавку дечјих аутоседишта“.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *