KOМjСjЈА ЗА КЛjЗjШТА ПОНОВО У ОБjЛАСКУ ТЕРЕНА

На седници Штаба за ванредне ситуациjе града Београда коjа jе одржана прошле недеље у Скупштини града главна тeмa била су клизишта на териториjи Београда.

Седници Штаба, поред градоначелника, присуствовао jе и заменик градоначелника Андреjа Младеновић, коjи jе и председник Комисиjе за клизишта, представници градских и републичких установа и jавних предузећа и председници градских општина, а у име Градске општине Лазаревац заменик председника општине Боjан Стевић.

„Примедбу на извештаj о клизиштима у Београду, коjи jе изнео Андреjа Младеновић jедини сам имао jа, jер jе jе у извештаjу стаjало да jе на териториjи општине Лазаревац евидентирано само осам клизишта коjа су приоритетна и jедно клизиште на путноj инфраструктури. Наша комисиjа, односно комисиjа општине Лазаревац укупно jе евидентирала 176 клизишта, где се убраjа и путна инфраструктура, стамбени обjекти, помоћни обjекти, водовод, канализациjа као и воћњаци и њиве. Што се тиче воћњака и њива то смо изузели jер ту може да се изврши санациjа орањем земље, али што се тиче стамбених обjеката, привредних обjеката и путне инфраструктуре jа сам ставио jасну примедбу и тражио сам од градоначелника да се унесе у записник захтев да се оформи нова комисиjа, у коjоj ће чланови бити и из лазаревачке Дирекциjе и jедан члан из општине Лазаревац, да се изађе на терен и да се сагледа чињенично стање“ обjаснио jе Стевић.  

Примедба господина Стевића jе усвоjена, те jе у петак 22. августа у општини Лазаревац са радом почела нова шесточлана комисиjа коjу чине три члана из Секретариjата за урбанизам и грађевину града Београда, два члана из лазаревачке Дирекциjе и jедан члана из општине.

„Комисиjа jе од петка на терену и веома jе важно да се тачно утврди стање клизишта, као и да се утврде приоритети. Када jе реч о стамбеним обjектима, новчану надокнаду могу добити само обjекти коjи имаjу грађевунску и употребну дозволу. Комисиjа ће сагледати стање путне инфраструктуре, а акценат смо ставили на пут Рудовци-Крушевица и делове Бистрице, Барзиловице и Крушевице где чак имамо и буквалнно одсечене засеоке. Провериће се и привредни обjекти, jер на пример у Рудовцима имамо jедног домаћина коjи има стакленике и бави се узгоjем цвећа и коме jе клизиште то готово уништило. Трећа ствар по приоритетима су бунари коjе људи користе за водоснабдевање домаћинстава, али jе услед клизишта дошло до прекида водоснабдевања“, обаjснио jе Стевић.

Од стране Града Београда средства за санациjу клизишта на териториjи града већ су обезбеђена, као и донациjа од ЕУ за те намене у износу од 1,3 милиона евра, коjа ће стићи половином септембра.

Када jе реч о поплавама, општина jе издала већ око 300 решења за штету од поплаве. Стевић истиче да се ту и тамо поjављуjу људи коjи су незадовољни, али да су све решења према стању коjе су стручне службе утврдиле. пресоталих 700 требало би да буду завршени у наредних петнаестак дана. Свако ко добиjе решење има рок за жалбу осам дана, после тога оно постаjе правоснажно и оштећени ће бити позван да добиjе надокнаду.

„Када jе реч о делу месне заjеднице Велики Црљени, већ смо имали jедан састанак у Министарству за енергетику, на коме смо заjедно са предтавницима министарства, месне заjеднице као и предедник Алимпиjевић и jа, сагледали чињенично стање, а у плану jе да се направи jедан већи састанак са представницима ЕПС-а, ТЕНТ-а, РБ „Колубаре“ по питању отпадних вода, запушених канала и на коjи начин може таj проблем да се реши“, рекао jе Стевић.

Стевић jе рекао да jе покренута инициjатива да се за људе коjи су остали без кућа због поплава и коjи су смештени тренутно у Спортском центру, обезбеде куће коjе су експроприсане за потребе Колубаре.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *