ЈПКП Лазаревац ради на уклањању песка из водоводних постројења

Грађанима Лазаревца 18. новембра од 22 часа биће обустављена испорука воде због неодложних радова на постројењу за прераду воде, а до номализације у водоснабдевању доћи ће наредног дана у преподневним часовима.

У последње две године у сировој води која стиже са изворишта „Пештан” налази се много песка, који се временом таложио у коморама на ППВ „Пештан” и стварио проблеме у преради воде. Прихватна комора и тзв. разделно окно редовно се чисте од песка једном месечно. Ретензија је комора која служи за задржавање воде и таложење муља након аерације. Након ове коморе вода иде на даљу прераду на филтере. Филтери све чешће стају с радом (једном или два пута недељно), јер се веома брзо запрљају због честица које не стигну да се исталоже у ретензији. Када филтери нису у функцији, вода не може стизати у резервоар чисте воде и немогуће је вршити водоснабдевање. За оспособљавање филтера у тим ситуацијама, сваки филтер је неопходно опрати неколико пута, при чему се за свако прање троши око 150 м3 воде.

У току је замена филтерске испуне на ППВ „Пештан”. Испуна на филтеру број 1 је замењена, али је недопустиво укључити нов филтер у рад и дозволити да вода таквог квалитета стиже на нову филтерску испуну. Радови на замени филтерске испуне у филтеру број 2 почињу 23. новембра, а то значи да филтер број 1 тада мора бити пуштен у рад.

Према томе, ретензију је неопходно што пре детаљно очистити од песка. Због малог пречника одводне цеви за пражњење ретензије неопходно је четири сата, а за пуњење око сат и по. Због тежег приступа комори и непознатог стања са песком унутар ње, не можемо предвидети колико ће само чишћење трајати.

На чишћењу ретензије радиће око 10 људи, радове ће надгледати управник Александар Арсеновић, у резерви ће бити и два специјална возила – вома и фекалка.

Сви предвиђени радови се изводе у циљу бољег водоснадбевања наших суграђана што квалитетнијом пијаћом водом, наводи се у саопштењу које је дао в.д. директора ЈПКП Лазаревац Александар Ракић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *