Јавни увид у Локални акциони план за пољопривреду

Тим поводом одржана је конференција за новинаре, где је кроз јавни увид представљена стратегија развоја пољопривреде у ГО Лазаревац за перид од 10 година.

Света Ракић, професор на Пољопривредном факултету похвалио је залагање стручних органа и општинско руководство.

„Овај документ наслања се на све законске акте, на стратегије развоја пољопривреде Републике Србије и Града Београда. Такође, има важно упориште и у европским законитостима и одатле и амбиције општинског руководста и свих нас који смо правили овај нацрт, да предложимо најбоља могућа решења, као педуслове за евентуална учешћа у европским пројектима, сарадњи са европским предприступним фондовима“.

Члан Већа ГО Лазаревац задужен за пољопривреду, Ненад Бачанац,  каже да је изношење на Јавни увид десетогодишње стратегије развоја пољопривреде у општини Лазаревац, још један је доказ да се општински сазив не бави струком, већ да покушавају да изврше налоге струке.

„Овај документ је плод шестомесечне сарадње Пољопривредног факултета у Београду и ГО Лазаревац и данас износимо радну верзију стратегије. Добили смо смернице струке и сада желимо смернице из праксе, односно смернице сваког пољопривредног произвођача, удружења и свих оних који сматрају да могу оставити неки свој печат. Позвам их све да дођу и дају своје предлоге, које ће стручни тим инплементирати у ову стратегију развоја, који ће усвојити Веће ГО Лазаревац, а потом и Скупштина ГО Лазаревац“, рекао је Бачанац.

Председник Савета за пољопривреду ГО Лазаревац, Александар Ракић, још једном је подсетио да је реч о радној верзији стратегије и да сви заинтересовани могу доћи у Канцеларију за пољопривреду ГО Лазаревац, сваког радног дана од 08 -14 часова, где могу погледати документ и дати своје предлоге.  Сви конструктивни предлози и применљиви биће узети у обзир, разрађени  и наћи ће се у финалној верзији стратегије.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *