И званично: Лазаревац на ауто-пут преко Лајковца

Према информацијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре повезивање општине Лазаревац са аутопутем Е-763 предвиђено је преко општине Лајковац.

„Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница: Београд – Пожега (”Сл. гласник РС” бр. 37/06 и 31/10), Идејним и Главним пројектом аутопута Е-763, Београд (Остружница) – Јужни Јадран (чвор „Пожега“), Сектор 1: Београд (Остружница) – Љиг, деоница 4: Уб – Лајковац, повезивање општине Лазаревац са аутопутем Е-763 је предвиђено преко петље ’’Лајковац’’.

Ни једним другим планским документом и ни било којом техничком документацијом повезивање општине Лазаревац са аутопутем Е-763 није предвиђено на други начин”, наводи се у одговору Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Да подсетимо, да је петицију за прикључење Лазаревца ауто-путу покренуо локални покрет Доста је било, пре годину дана.

Након тога, у медијима се неколико пута од локалних званичника чуло да ће Лазаревац иамти своје прикључење, али судећи по одговору из Министарства, тај брод је отпловио.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *