ГО Лазаревац и НСЗ обезбедиле средства за самозапошљавање (ВИДЕО)

У председништву ГО Лазаревац потписан је Споразум о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за за 2021. годину између Националне службе за запошљавање – филијале Београд и ГО Лазаревац.

Предмет овог споразума је утврђење међусобних обавеза између ГО Лазаревац и Националне службе за запошљавање, а у вези са учешћем градске општине у финансирању и реализацији мера политике запошљавања за ову годину. Споразумом ће бити омогућено отварање нових радњи на територији општине Лазаревац што ће незапосленим лицима омогућити покретање самосталног бизниса и већ после три месеца од отварања радње могућност да конкуришу за нова радна места.

Председник ГО Лазаревац Бојан Стевић рекао је да је протекле године седам лица на овај начин отпочело бизнис, док је заменик директора београдске Службе за запошљавање Синиша Кнежевић нагласио да ће пет нових људи започети бизнис захваљујући заједнички издвојеним средствима.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *