ЕПС финансира доградњу школе у Новом Медошевцу

Уговор о финансирању доградње објекта основне школе „Диша Ђурђевић“ у насељу Нови Медошевац потписали су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ и Основна школа „Диша Ђурђевић“.

Уговор су потписали Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја, Милорад Грчић, в. д. директора „Електропривреде Србије“ и Мирјана Јоксимовић, директор основне школе „Диша Ђурђевић“.

Према одредбама уговора, инвеститор радова на доградњи школе „Диша Ђурђевић“ у Новом Медошевцу је Министарство просвете, док ЕПС финансира радове вредне 188.274.686 динара. Планирано је да доградња објекта буде завршена до 31. јула 2018. године.

Доградња школе „Диша Ђурђевић“ у Новом Медошевцу спроводи се на основу Плана детаљне регулације насеља Вреоци и програмских основа за пресељење Вреоца, које је одобрила Влада Србије. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *