Друго полугодиште биће у новој школи

Биће поправљени неквалитетно изведени радови и санирана оштећења настала вишегодишњим стајањем и неодржавањем објекта. У питању су радови на високоградњи, постављање електричних инсталација, водоинсталатерски и санитарни радови, машински инсталатерски радови и завршни грађевински радови.

Радове изводи ГП „Грађевинар“ из Уба које је посао добило на тендеру Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац. Уговорена вредност радова је 8.117.035 динара, а рок за завршетак 50 дана. По претходном тендеру у септембру је завршена изградња кишне и фекалне канализације, септичке јаме…

Намештај за школу већ је раније набављен тако да се очекује да око 250 ученика, њихови учитељи, наставници и техничко особље друго полугодиште започну у новој школској згради, после неколико година ишчекивања.  Настава се тренутно одвија у монтажном објекту којем је одавно истекао предвиђени рок коришћења.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *