Све је спремно за изборе

Изборни  метеријал је комплетно припремљен и данас ће бити извршена његова примопредаја бирачким одборима у складу са роковима које је  утврдила РИК.

Бирачка места којих на подручју ГО Лазаревац има 64 отварају се у недељу 24. априла у 7 часова и затварају се у 20 сати.  У периоду до 18 . априла, грађани су добили обавештења о томе на ком месту су уписани у бирачки списак и на ком месту могу да гласају. С тим у вези појавиле су се извесне недоумице, будући да су грађани добиујали по два, а не по једно обавештење.

– У изборима за народне посланике и парламент, изборна јединица је цела Република Србија и у тај бирачки списак уписана су сва лица која имају пребивалиште у Србији и боравиште на неком од делова територије. У бирачке спискове за локалне изборе, или конкретно у бирачке спискове ГО Лазаревац, уписани су само бирачи који имају пребивалиште на територији ГО Лазаревац, објашњава председник изборне комисије, Вељко Михаиловић.

Тај број није исти, каже он. Рецимо за избор одбрника у Скупштини ГО  Лазаревац у бирачки списак је на дан закључења списка уписано 51.917 бирача док је у део бирачког списка за републичке изборе за подручје наше општине било уписано 52. 515 бирача. Управо  та разлика у броју бирача упућује на потребу достављања два обавештења и у принципу, то обавештње је техничке природе и служи да бирачки одбори лакше пронађу грађане у бирачком списку, каже он.

– Ова обавештења су достављана преко поште па постоји могућност да неко није добио обавештење. Мађутим, то нема утицаја на бирачка права грађана и они имају право да гласају.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *