Већа помоћ индивидуалним пољопривредним произвођачима

„У претходним сазивима акценат је био на удружњима и новац из буџета је ретко стизао до крајњих корисника“, каже члан Већа ГО Лазаревац задужен за пољопривреду, Ненад Бачанац.

Већина конкурса, односно већи део од осам милиона динара, колико је општина определила из буџета за пољопривреду, односи се на индивидуалне пољопривредне произвођаче, који ће већину новца овог фонда користити.

„Један од првих конкурса биће набавка субвенцонисане опреме за сточарство, а планом су предвиђени и едукација, израда пројеката везаних за пољопривреду  и то су први конкурси у фебруару. Такође, у плану је и конкурс за унапређење и развј повртарства.  Трудимо се да конкурсе прилагодимо пољопривредним сезонама, а фебруар је месец који је најповољнији за едукацију јер пољопривредници тада имају најмање обавеза на својим парцелама. Субвенционисана средства за набавку опреме за сточарство биће усмерена ка  правим сточарима“, каже Бачанац.

„Имамо фарму Стевановић у Дудовици која је друга у Србији у свим категоријама, добија признања на свим изложбама на које изађе, а никада ни један динар није добила од општине. Трудимо се да такве нелогичности исправимо и да помогнемо људима који се заиста баве пољопривредом и на сваком нашем конкурсу они ће имати апосолутну предност“, истиче он.

„Ту су наравно и већ постојећи конкурси за развој пчеларства, виноградарства, за набавку субвенционисане опреме за прераду производа“, каже Бачанац.

„Ове године, на захтев приградских општина, као што смо Обреновац и ми, Град Београд определио је велика средства за пољопривреду, а у оквиру тих конкурса биће субвенционисана набавка стеоних, приплодних јуница, затим трактори, противградне мере, системи „кап по кап“ са пумпом за готове воћњаке, такође и пластеници од 3 до 5 ари, прави професионални пластеници са дуплим луковима, системом за удувавање ваздуха између фолија и све ће бити у износу од 80 процената без износа ПДВ-а“.

Пољопривредници ће имати коме убудуће да се директрно обрате за помоћ у ГО Лазаревац.

„Важна ствар је и да смо успели да отворимо канцеларију у општини, где ће бити стално запослен стручњак за пољопривреду, задужен за све видове помоћи, од регистрације пољопривредних домаћинстава до пријава и учествовања на конкурсима. Канцеларија се налази у бочном улазу у општину у соби број 12“.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *