Ремонт у трећој фази погона Суве сепарације (ВИДЕО)

Редовни годишњи ремонт у већем делу погона организационе целине „Прерада“ још увек је у току, а од 6. јуна у ремонт је ушла и трећа фаза погона Суве сепарације.

Према плану трајања ремонта радови се приводе крају, јер су планирани у трајању од 38 дана.

Радници овог погона имају два годишња ремонта који су, стицајем околности, ове године повезани и представљају отежавајућу околност због недостатка радне снаге.

Погон је потпомогнут радницима из Косово Обилића, а у првом делу ремонта испомоћ су пружили и радници Колубаре Метал.

Технички директор погона, Зоран Раонић, додао је да је ремонт важан како би се погон довео у функционалност због наговештаја повећања продукције угља.

– „Да се не би правили застоји морамо бити проточни, да би угаљ несметано могао да се преради и да оде у Обреновац и у погон оплемењивања“, рекао је Раонић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *