РБ Колубара продаје овогодишњи род меркантилне пшенице – Цена 13 динара по килограму без пореза

Јавно предузеће Електропривреда Србије (ЕПС), огранак РБ Колубара, расписало је јавни позив за продају меркантилне пшенице сорте звездана, род 2018, путем лицитације.

Како је наведено у тексту огласа, очекивани принос меркантилне пшенице је од 181 до 208 тона. На продају је целокупна процењена количина, а почетна цена износи 13 динара по килограму, без ПДВ-а.

Продаја ће се вршити путем усменог јанвог надметања, које ће се одржати 14. јуна 2018. године, од 9:15 часова у огранку РБ Колубара у Вреоцима.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *