ПРОБНИ РАД ВЕЛИКИХ БРАНА НА ПЕШТАНУ

Обавезна проба система узбуњивања

У четвртак, 21.12.2023. године у 12 часова ће бити одржана проба сигнала за престанак опасности у трајању од 60 секунди на брани и ретензији Бистрица и брани и ретензији Трбушница.


Завршетак изградње две велике бране Бистрица и Трбушница, по закону предвиђа пробни рад објеката са пуњењем акумулација и пробом система за осматрање, обавештавање и узбуњивање јавности за општу опасност од елементарних непогода. Звучни сигнал ће бити емитован у зони рада ове две
бране, у околини бране Бистрица и околини монтажног плаца у Барошевцу.
Ове две бране су, уз изградњу још три бране и Јужног ободног канала у другој фази, део инвестиционог пројекта РБ „Колубара“ за контролу и заштиту од стогодишњих великих вода из целокупног слива реке Пештан и обезбеђивање
напредовања и заштите копа Поље „Е“. Поред заштите површинског копа Поље „Е“, циљ пројекта је и заштита од великих вода насеља дуж овог водотока.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *