Наставак радова на водоводној мрежи у Врбовну

Цена прикључка је 70 хиљада динара. Они који овај износ исплате у  готовини остварују право на попуст од десет посто. Омогућено је и плаћање на 12 месечних рата, а оне породице са нижим новчаним примањима, прикључак на водоводну мрежу могу исплатити на 24 месечне рате. За неколико домаћинстава без редовних новчаних примања, који носе статус социјално угрожених, обезбеђени су бесплатни прикључци.

До сада је завршен већи део села.  Завршен је комплетан магистрални вод и  још неколико улица.  Сви они који су потписали уговор и ко има шахт може бити птикључен на водоводну мрежу без чекања да комплетна линија буде завршена.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *