Јавно надметање за земљу у Лазаревцу

Оглашено је земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, на две појединачне грађевинске парцеле, и то на грађевинској парцели ГП1 укупне површине 2.192м2 и ГП2 укупне површине 2.146м2.

Парцеле се налазе у површинама намењеним становању са делатностима на урбаним парцелама у зони средњих густина.

Пријаве за учешће се подносе до 26. децембра, док ће јавно надметање бити одржано следећег дана у Дирекцији.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности, коју је израдио Секретаријат за јавне приходе и износи 10.393,23 динара по метру квадратном земљишта, тако да почетни износ за ГП1 износи 22.781.960,16 динара, а за ГП2 22.303.871,58 динара.

Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *