jзградња пасареле на jбарскоj магистрали код Очаге

На деоници jбарске магистрале код jезера Очага, планирана jе изградња кружног тока, чиме би се знатно успорио саобраћаj и на таj начин допринело већоj безбедности свих учесника у саобраћаjу, а нарочито пешака, рекао jе Боjан Стевић, земаник председника Градске општине Лазревац, приликом обиласка терена заjедно са директором Агенциjе за безбедност саобраћаjа Миланом Божовићем.

На овоj деоници jбарске магистрале, дневно прође чак 15 хиљада возила, тако да фреквентност саобраћаjа и брзина возила већ годинама ствараjу проблем пешацима коjи на овом месту прелазе Магистралу, а нарочито у летњем периоду када jе сезона купања на jезеру Очага.

Кружни ток требало би да буде изграђен налик на кружни ток у Прељини код Чачка, а постоjи могућност изградње и пасареле, што би знатно олакшало прелазак пута пешацима и бициклистима. У реализациjу проjекта кренуће се до краjа године, наjавио jе Стевић.

„За пасарелу имамо проjекат и потребне су нам неопходне дозволе и средства, док jе за кружни ток мало компликованиjа ситуациjа. За петљу поред проjекта и средстава, потребна нам jе решена имовина, да jе ускладу са планом. Средства за овакав кружни ток какав би требао да буде на петљи Очага су између 35-40 милиона динара. Оно што могу сигурно да кажем то jе да ће за почетак бити изграђена пасарела за пешаке коjу ће моћи да користе и бициклисти и особе са инвалидитетом. Пасарела по проjекту коjи имамо jе ред вредности између 4,5 и 6 милиона динара. Очекуjем да до краjа октобра пасарела буде изграђена, чиме би био решен велики проблем у летњоj сезони, а кружни ток да до краjа године буде започет ако буде решено све од потребне документациjе“, истакао jе Стевић.

Да jе раскрсница критична са аспекта безбедности, потврдио jе Милан Божовић директор Агенциjе за безбедност у саобраћаjу.

„Можемо рећи да jе ово место опасно jер се и пре и после раскрснице налазе дуги правци. Сама раскрсница jе доста широка, чак се и пут дели на три траке да би омогућио лева скретања на раскрсници, те су и наjчешћи бочни судари. У сваком случаjу на овоj раскрсници се мора смањити брзина, да се натераjу возачи физиким мерама да се спориjе крећу, али не толико да се гуши саобраћаj. Такође, неопходно jе направити простор за прелазак пешака, jер не постоjи никакв уређени прелаз преко коловоза. Пре избора конкретних мера коjе се мораjу предузети мора се сагледати комплетно стање, како би се дао предлог решења, а мислимо да ће изградња кружног тока дати наjбоље резултате. Оно што jе важно, а то jе да за почетак иде изградња пасареле, а затим кружни ток“, обjаснио jе он.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *