jНjЦjЈАТjВА ПРЕМА БЕОГРАДУ КЉУЧНА ЗА РЕАЛjЗАЦjЈУ ПРОЈЕКАТА

Директор лазаревачке Дирекциjе за изградњу Станко Јовчић, за Праве новине говори о додатних 70 милиона коjе jе ово предузеће добило за 2014, затим о проjектима финансираним кредитом из 2011, као и о проjектима коjи зависе од града Београда, а пред коjим jе локална власт немоћна. Један од таквих jе и Градски парк …

 stanko jovcic

Последњим ребалансом буџета ГО Лазаревац, ЈП “Дирекциjа” добило jе одређена додатна новчана средства за 2014. годину. jз ког фонда jе таj новац, о коjоj се суми ради и за шта ће бити потрошен?

-Као што знате ребалансом буџета се постиже да се већ намењена , а преостала  буџетска средства  прерасподеле, усмере и искористе на што jе могуће бољи начин. Последњим ребалансом буџета коjи jе усвоjен на Скупштини општине Лазаревац, ЈП Дирекциjа jе добила одређена додатна новчана средства, а самим тим jе дошло и до измене текућег програма пословања предузећа за 2014. годину. Сагледавши тернутну ситуациjу и реалне локалне потребе у нашоj општини, добиjена средства у износу од око 70 милиона динара биће утрошена на више програма. Програми коjе ћемо реализовати ребалансом  jесу уређење jавних површина тj. озелењавање и  кошење амброзиjе на неуређеним површинама града Лазаревца. Затим jедан део средстава ће бити утрошен на регенереациjу бунара и набавке опреме за бунаре. Такође средства ће бити намењена за реконструкциjу постоjеће водоводне мреже и реконструкциjу фекалне и кишне канализациjе како по градским тако и по сеоским месним заjедницама. Све планиране радове  у складу са потписаним  уговором ће извршавати ЈПКП Лазаревац.

У Лазаревци jе у последњих неколико година отпочела изградња извесног броjа обjеката коjи jош увек нису завршени. На почетку свог мандата општинско руководство обилазило jе такве обjекте, и том приликом наjављивало ангажовање на наставку радова. Ватрогасни Дом на Северноj магистрали? Фискултурна сала у Рудовцима?

-Обjекти за коjе сте ме питали свакако су од велике важности за нашу Општину. Морам да нагласим да ти обjекти нису под нашом ингеренциjом, али знам да jе изградњу фискултурне сале у Рудовцима започело ПД Колубара, а надлежно Министарство Републике Србиjе jе започело изградњу Ватрогасног  дома. jмамо обећање секретариjата за образовање да ће следеће године наставити радове на сали у Рудовцима. Свакако, jа лично и други одговорни људи коjи воде ГО Лазаревац, трудићемо се максимално колико jе у нашоj могућности да пронађемо решење и иницирамо код надлежних институциjа завршетак радова на поменутим обjектима, коjи су свакако потребни нашоj Општини.

Какав jе Ваш став о искоришћености новца из кредитног аранжмана коjи jе општина Лазаревац узела код банке jнтеса 2011. године у износу од 2 милиона евра, коjим jе предвиђено финансирање шест проjеката. Да ли су сви завршени, а ако нису зашто нису и докле се са њима стигло?

-Кредитом у износу тачно 223 милиона динара ГО Лазарвац се задужила за изградњу капиталних инвестиционих обjеката, коjим  jе предвиђено финансирање шест проjеката. Од започетих пет проjеката релизовано jе у потпуности завршено 4 проjекта. Проjекти коjи су завршени су: Фекални колектор града Лазаревца, реконструкциjа моста на реци Туриjа у Јунковцу, реконсртукциjа са изградњом недостаjуће комуналне инфраструктуре улице Железничке у Лазаревцу, реконсртукциjа са изградњом недостаjуће комуналне инфраструктуре улице Кнеза Станоjа у Лазаревцу. Једини проjекат коjи jош увек ниjе реализован jесте „Модренизациjа Карађорђеве улице у Лазаревцу“. Један од разлога jесте што обим радова не одговара завршетку радова због измене техничке документациjе и измене главног проjекта. Процењени рок завршетка  свих радова према предложеноj измени одлуке jе краj 2015. године.

Проjекат изградње водоводног кружног прстена од Београда до  МЗ Степоjевац, Врбовно и Лесковац  jе финансиран из буџета Града Београда под руководством градоначелника Драгана Ђиласа(око 400 мил) и из буџета ГО Лазаревац( око 60 мил) тако да та средства  нису била планирана по Програму ЈП Дирекциjе.

Према постоjећем плану за изградњи Градског парка, колико новца jе било предвиђено за његову изградњу, колико jе утрошено и шта jе до сада урађено? jма ли изгледа да ће парк бити завршен у наредном периоду? Где jе закочило са његовом изградњом?

-Проjекат „Градског парка“ започет jе jош у време покоjног градоначелника Београда Ненада Богдановића. Град Београд jе тада издвоjио 45,5 милиона динара за прву фазу изградње градског парка у нашем граду. ЈП Дирекциjа jе у првоj фази, прве етапе финансирала извођење радова на изради колско-пешачке саобраћаjнице, водовода, фекалне каналитзациjе, електро и ТТ инсталациjа, и топловодне мреже чиjи jе степен готовости  95% . Средства коjа су неопходна за наставак радова друге етапе прве фазе, тичу се архитектонско-грађевинског дела, уређења и озелењавања градског парка прве фазе чиjа jе вредност око 180 милиона динара. Значи потребно jе да град Београд уврсти у своj  план другу етапу прве фазе.  На нама остаjе да сви заjедно уложимо расположиве ресурсе и на неки начин убедимо град Београд да су Лазаревцу стварно неопходна зелена плућа у центру града.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *