Информације о загађењу биће доступне на сајту Колубаре

Како је објашњено, „ГИС база ће, за сада, бити постављена на интерни портал „Колубаре” и до информација ће се долазити лако, једноставним кликом на одређену тачку на мапи целокупног подручја Рударског басена. Нова база еколошких параметара омогућиће лакшу идентификацију и процену загађења“.

База која је формирана употребом Географског информативног система (ГИС), прва је те врсте у ЈП „Електропривреда Србије” и очекује се да ће побољшати заштиту животне средине на територији РБ „Колубара“.

ГИС је у основи информациони систем – специфичан начин приказивања података, који служи за интегрисање, складиштење, уређивање, анализу и приказ географских информација.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *