Аконтациjа за jануар у току следеће недеље

У предузећу „Колубара Услуге“ исплата аконтациjе за jануар, коjа касни, биће наjвероватниjе следеће недеље, речено jе на конференциjи за медиjе одржаноj 12. фебруара.

Kolubara Usluge Jevtic, Marinkovic

Тешка финансиjска ситуациjа у предузећу jе последица нагомиланих дугова из претходног периода, обавеза коjе су Услуге имале раниjе и чињенице да Услуге нису више „ћерка фирма“ Колубаре, те Колубара не може више помагати Услуге авансним уплатама, обаjснио jе директор  овог предузећа Драган Јевтић.

Он негира своjу кривицу за финансиjско стање, али каже да jе било неких погрешних кадровских решења, што ће се, како jе наjавио, променити у наредном периоду.

Радован Маринковић, извршни директор за економско финансиjске послове изнео jе податак да су „новчани удари у 2014. години умањили текући рачун Услуга за око 200 милиона динара“.

„Ради се о стечаjу Универзал Банке где нам jе остало заробљено 76,6 милиона динара, припремљених из наплате из пословног односа са Колубаром Метал, за закључивање уговора о репрограмирању обавеза са пореском управом. Ми смо им понудили као jедну од вариjанти уплату главнице уз коришћење законских могућности да нам се опрости део камате, па чак и део главног дуга. Ми смо, након годину дана, добили изjаву да jе наша поднета приjава из стечаjа Универзал банке потврдом стечаjног повереника данас прихваћена у целости у износу 76,6 милиона.

Почетком другог квартала 2014. дошло jе до реализациjе, под претњом блокаде другог дела решења Центра за велике пореске обвезнике у делу добити по решењу из претходних година, где jе укупна цифра износила 50,5 милиона динара“, обjаснио jе Маринковић.

Око 64 милиона динара износиле су надокнаде по судским споровима за сменски рад,  а око 11 милиона наплатио jе подизвођач радова у послу изградње противпожарних путева на Пољу Д у Барошевцу, где jе због одређених несугласица дошло до обустављања радова, те фактура из децембра 2012. године од РБ „Колубара“ ниjе наплаћена.

Маринковић jе jош рекао да Услуге, по основу наплате из Колубаре,немаjу довољно новца да месечно финансираjу зараде, ПДВ и остале обавезе, те да се мораjу тражити додатна решења.

Што се првог дела jанураске плате тиче, упућена jе молба РБ Колубари да новац пусти пар дана раниjе, како би током наредне недеље радници Услуга добили своjе плате.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *