Већи буџет ГО Лазаревац у 2016.

Градском Одлуком о обиму средстава за Лазаревац је опредељено 912 милиона, што је за непуних тридесет милиона више од опредељења за 2015. У буџет улази и 53,8 милиона прихода из додатних средстава корисника буџета и 459 милиона пренетих из претходних година.

Према Одлуци о буџету за 2016. годину, највише средстава усмерено је према  ЈП Дирекција – 45,63 процента, Управи ГО – 19,93, за функционисање Председника и Већа ГО 16,79, за буџетски Фонд за заштиту животне средине 6,89 … за културу и туризам 4,7 процената. Из средстава Председника и Већа ГО за пољопривреду је опредељено 8 милиона, за спорт 20 милиона, за превоз ученика основних школа 100 милиона… за информисање 5 милиона динара.

Одборници  ГО Лазаревац дали су сагласност на Програм пословања  ЈП Дирекција Лазаревацу 2016. години  и усвојили Локални акциони план за младе за наредних пет година.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *