Усаглашавање са изменама Статута града Београда

На 25. седници Скупштине ГО Лазаревац донета је одлука о усаглашавању Статута општине са предвиђеним изменама Статута града Београда које су донете 25. јула, а односе се и на статус приградских општина.

Ове измене треба да буду завршене у року од два месеца и тим поводом је предвиђено да предлог за доношење и примену Статута мора поднети најмање једна трећина од укупног броја одборника, Веће ГО Лазаревац или грађани преко грађанске иницијативе. О предлогу одлуке о промени коначне верзије Статута одлучиваће се на наредној седници Скупштине општине Лазаревац.

Одборници су усвојили извештаје о раду Штаба за ванредне ситуације и Центра за културу Лазаревац. Седници нису присуствовали одборници Групе грађана „Лазаревац – Наша кућа“.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *