Радови на путном правцу Лазаревац – Крушевица – Аранђеловац

“Као што смо наjавили, захваљуjући Европскоj банци за развоj и Министарству грађевинарства, саобраћаjа и инфраструктуре, санациjа четири клизишта на путном правцу Лазаревац-Крушевица-Аранђеловац ушла jе у план и програм Јавног предузећа “Путеви Србиjе”. Такође ће се реконструисати асфалтна подлога на овоj деоници. Радови ће се обављати из три дела. Први део jе улица 1300 каплара, у дужини од 1200 метара и ту тренутно радове изводе Јавно комунално предузеће Лазаревац и Јавно предузеће Топлификациjа. Очекуjемо да половином августа ова два предузећа заврше своj део посла, а да затим око 1. септембра почне да ради “Штрабаг” тротоаре са две стране, улазе у дворишта, целокупну носећу подлогу и на краjу два слоjа асфалта. Улица 1300 каплара би требало да до половине октобра буде у потпуности оспособљена.”, каже заменик председника општине Боjан Стевић.

Затим, следећа деоница од Дрена до Трбушнице, ради се у дужини од 2900 метара.

“Ту ће се радити санациjа четири клизишта коjа су настала прошле године услед поплава. Радиће се и проширење на одређеним деоницама, потом замена ивичњака и постављање два слоjа асфалта. Укупна вредност радова за оваj део jе око 60 милиона динара. За неких 20 до 25 дана би требало да буду готови радови на овоj деоници.”, каже Стевић.

По завршетку ове, прелази се на трећу деоницу коjа се ради у дужини од 13 километара, од чега jе 5 километара на териториjи општине Лазаревац.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *