Градиће се гасовод

Деветнаеста седница Скупштине ГО Лазаревац одржана је у понедељак, 20. августа. Одборничка група „Лазаревац Наша кућа” није присуствовала Седници уз образложење да ће се укључити у рад када буде обезбеђен директан телевизијски пренос седнице.

Одборници су једногласно усвојили Програм изградње магистралног гасовода и гасификације индустријске зоне ГО Лазаревац, а за стратешког партнера за реализацију програма гасификације изабран је „Promont group” Д.О.О из Новог Сада.

Скупштина ГО Лазаревац је на Седници одржаној 29.6.2018. на предлог одборника, повукла из предложеног дневног реда предлог ове одлуке. Веће ГО Лазаревац потом је повукло предлог и затражило од подносиоца понуде да коригује програм узимајући у обзир План генералне регулације за насеље Вреоци и за подручје насеља Барошевац, Медошевац, Зеоке и Бурово. Понуђач је извршио корекцију програма, па је Веће донело закључак и предложило скупштини да донесе одлуку, што је на седници једногласно и учињено. Такође, одлуком одборника председник ГО Лазаревац, Бојан Синђелић, овлашћен је да у име ГО Лазаревац са Јавним Предузећем „Србијагас” из Новог Сада, као инвеститором и „Promont group” Д.О.О. Нови Сад, као стратешким партнером, закључи и потпише Уговор о пословно-техничкој сарадњи на изградњи магистралног гасовода индустријске зоне ГО Лазаревац, којим ће бити регулисани сви међусобни односи и обавезе по питању реализације програма гасификације.

Мандатна комисија Скупштине ГО Лазаревац на седници одржаној 9.7.2018. године разматрала је извештај Изборне комисије ГО Лазаревац о додели мандата одборници Верици Јовић, са изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“ за одборника Скупштине ГО Лазаревац и тај мандат потврђен је на јучерашњој седници. Одборници су на 19. седници Скупштине усвојили и Извештај о раду Центра за културу Лазаревац, са извештајем о финансијском пословању за 2017. годину.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *