14. седница Скупштине ГО Лазаревац – усвојен Предлог Локалног плана управљања отпадом (ВИДЕО)

Одборници Скупштине градске општине Лазаревац су на данас одржаној 14. седници потврдили мандат одборници Јелени Радосављевић и усвојили Предлог Локалног плана управљања отпадом градске општине Лазаревац за период 2021 – 2031. године.

Локални план управљања отпадом је законска обавеза свих локалних самоуправа , па и општине Лазаревац. Иако је ГО Лазаревац део града Београда, 2010. се определила за регионални приступ управљања отпадом са још 10 локалних самоуправа успостављањем регииналног центра Еко-Тамнава.

Адекватно управљање отпадом подразумева одређене мере, а прва је проширење обухвата управљања отпадом који тренутно износи 75%, што значи да је углавном покривено градско језгро и приградска насеља, али не и рурална, што за последицу има да је у 2021. и 2022. идентификовано чак 30 дивљих депонија, што је последица недостатка канти за домаћинства и контејнера. Друга мера је увођење примарне селекције отпада, док је трећа мера успостављање рециклажног центра на територији општине Лазаревац.

На данашњем заседању одборници  су у скраћеном поступку усвојили Предлог решења о престанку мандата председника Надзорног одбора Туристичке организације Лазаревац, као и предлог о именовању председника Надзорног одбора поменутог предузећа. На ову позицију иманована је Стела Станишић, доскорашња директорка Центра за културу Лазаревац.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *