Изложба „Звуци боје“ у Модерној галерији

Ова уметница препознатљива је на ликовној сцени по облоком о колористички рафинираним радовима, суптилних односа међу елементима.

Од недавно за ауторку су другачији подстицаји из окружења условили су промене на плану средстава, пластичности и колорита, текстуре и фактуре. Ипак, евидентан је континуитет у бављењу линијом, површинама, фрагментима, међуодносима и естетским дејстввом различитих елемената .

Ауторка је рођена 1976. године у Јижноафричкој Републици, а тренутно живи и ради у Београду. Дипломирала је 2004.  на Факултетту примењених уметностти и дизајна у Београду смер зидно сликарство. Од 1995. до 1999. завршила је два смера на Високој школи ликовних и примењених уметности  струковних студија у Београду, смер наставне ликовне културе  и аранжирање.  Две године је гостовала на етничкој Академији у Дизелдорфу у класи професора Томаса Груенфелда и члан је УЛУПУДС-а од  2004. године.

Изложба ће бити отворена до 17. маја.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *