jзложба посвећена Душку Радовићу у уторак у Модерноj галериjи

jзложба „Био jедном jедан лаф”, посвећена животу и стваралаштву Душана Радовића, уприличена jе 2014. године, поводом 30 година од пишчеве смрти.

jзложбом се представљаjу наjважниjи моменти у животу и стваралаштву Душка Радовића, свеукупан Радовићев књижевни опус, за децу и одрасле, апострофираjу се наjзначаjниjе песме и збирке коjе су биле прекретница у стваралаштву за децу, наводе се изводи из Радовићевих интервjуа и његови чувени афоризми. Такође, уз помоћ богате породичне документациjе,  документациjе РТС-а и Позоришта на Теразиjама, осликан jе и пишчев интимни живот – породични круг, приjатељства, страсна љубав према фудбалу…

Аутори изложбе су Олга Красић Марjановић, Владислава jвковић Марковић и Виолета Ђорђевић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *