Обавештење о увиду у бирачки списак

Обавештавају се грађани – бирачи са подручја Градске општине Лазаревац да могу извршити увид у бирачки списак сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова у просторијама Градске општине Лазаревац, ул. Карађорђева бр.42, II спрат, канцеларија бр.37 (са собом понети личну карту) или позивом на број телефона 011/8123-278, kао и електронским путем на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу –
https://upit.birackispisak.gov.rs/.

Грађани могу тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка на основу законом прописаних доказа за вршење промене.

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак и захтевање промена у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Препоручује се да сви бирачи који до 26.04.2020. године постају пунолетни провере да ли су уписани у бирачки списак, као и бирачи који су извршили пријаву пребивалишта на територији Градске општине Лазаревац.

Све промене у бирачком списку грађани могу извршити до закључења бирачког списка 10.04.2020. године, односно 15 дана пре дана избора, када Министарство државне управе и локалне самоуправе закључује бирачки списак.

Дан после расписивања избора за народне посланике па до пет дана пре закључења бирачког списка – најкасније до 04.04.2020. године, грађани могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи. У истом року бирачи који имају боравиште у иностранству могу да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.                                                    

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *