Захтеви за куповину угља РБ Колубара до 3. јула

Електропривреда Србије, огранак Рударски басен Колубара понудио је на продају грађанима 10.000 тона сушеног угља.

Максимална количина коју једно физичко лице може да купи је пет тона, а цена једне тоне је 7.025 динара без ПДВ-а.

Физичко лице које је заинтересовано за куповину угља, неопхоно је да уредно попуњен захтев заједно са фотокопијом важеће личне карте достави до 3. јула до 11 часова, препорученом пошиљком на адресу: JП ЕПС, Органак РБ Колубара, 11560 Вреоци, Дише Ђурђевића ББ, са назнаком “Захтев за учешће у продаји сушеног угља физичким лицима”- не отварати.

Захтеви ће се разматрати по редоследу приспећа до продаје целокупно углашене количине. Листа купаца којима је одобрена куповина угља биће објављена на интернет страници www.eps.rs и на огласној табли службе продаје. Плаћање је готовински, на дан преузимања угља на утоварном месту.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *