Услови коришћења

Праве новине онлине има ауторска права на све садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података, програмерски код). Неовлашћено коришћење било ког дела портала, без дозволе власника ауторских права, сматра се кршењем ауторских права Праве новине онлине и подложно је тужби.

Праве новине онлине задржава право измене, укидања (привременог и трајног) било којег садржаја или услуге на порталу без обавезе претходне најаве.

Линкови на друге wеб странице

Праве новине онлине се састоји од ауторских садржаја, садржаја партнера и оглашивача, бесплатних садржаја и линкова на друге wеб странице. Све садржаје Праве новине онлине користите на сопствену одговорност. Праве новине онлине не сноси одговорност ни за какву штету насталу оглашавањем на свом порталу.

Заштита приватности

Праве новине онлине поштује приватност својих корисника и посетиоца портала. Податке из процеса регистрације, као и остале податке о кориснику, Праве новине онлине неће давати на увид трећој страни. Подаци о кориснику неће бити доступни трећој страни, осим у случају када је таква обавеза регулисана законом и у случају тешког кршења правила Праве новине онлине.

Корисницима Правих новине онлине строго је забрањено:

– објављивање, слање и размена садржаја који крше постојеће српске и/или међународне законе, садржаја који је увредљив, вулгаран, претећи, расистички или шовинистички, као и садржаја који је штетан на било који други начин

– објављивање, слање и размена информација за које посетилац зна или претпоставља да су лажне, а чије би коришћење могло да нанесе штету другим корисницима

– лажно представљање, односно представљање у име другог правног или физичког лица

– објављивање, слање и размена садржаја који су заштићени ауторским правом

– објављивање, слање и размена нежељених садржаја корисницима без њиховог пристанка или тражења, или путем обмане

– свесно објављивање, слање и размена садржаја који садрже вирусе или сличне програме направљене у сврху уништавања или ограничавања рада било којег компјутерског софтвера и/или хардвера и телекомуникационе опреме

– прикупљање, чување и објављивање личних података других посетилаца портала и корисника.

Мобилне апликације

Коришћењем мобилних апликација корисник се слаже са свим условима под којим апликација функционише на инсталираном уређају. СГФX медиа д.о.о. има право да кориснику шаље сервисе обавештавања уколико се корисник са том функцијом претходно сагласио на свом мобилном уређају. Корисник је сагласан и у исто време гарантује да неће и да нема право да било које од апликација које су у власништву СГФX медиа д.о.о, на било који начин нелагално користи, као и да их превашодно неће злоупотребљавати у циљу стицања личне добити, узнемиравања односно вређања других, и то по било ком основу. Коришћењем апликације корисници су сагласни са целокупним садржајем апликације, те су у складу са наведеним сагласни и са смештањем колачића на уређај корисника. СГФX медиа д.о.о. има право да у било ком тренутку, било да је реч о бесплатним или плаћеним апликацијама, а све у складу и искључиво са својим пословним одлукама, прекине у том смислу даље пласирање одређеног садржаја, односно угаси постојеће сервисе, подршку као и саме апликације.

“СГФX медиа” д.о.о.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *