Расписан Јавни позив за избор најповољнијих предузећа за спровођење Програма енергетске ефикасности

Градска општина Лазаревац ове године по први пут је започела спровођење програма финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације стамбених објекта. У циљу спровођења овог програма данас је расписан Јавни позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији ГО Лазаревац. Објављени јавни позив намењен је привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објекта.

Циљ овог Јавног позива је избор најповољнијих привредних субјеката који се баве набавком и уградњом столарије, термичком изолацијом зидова, подова, термичком изолацијом испод кровног покривача, набавком и инсталацијом котлова на природни гас или биомасу, енергетски ефикаснијих грејача простора, заменом или уградњом нове цевне мреже, грејних тела радијатора и другог пратећег прибора за домаћинства. На овај јавни позив могу се јавити и предузећа која се баве набавком и уградњом топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система, као и фирме које се баве набаком и уградњом соларних колектора.

Рок за подношење пријава је 15.06.2022. године. Текст јавног позива са свим неопходним обрасцима за учешће заитересована предузећа могу преузети на следећем интернет презентацији ГО Лазаревац www.lazarevac.rs у секцији „Јавни конкурси и расправе”, а сва додатна питања у вези са овим јавним позивом могу упутити и на мејл energetskaefikasnost@lazarevac.rs

Након избора привредних субјеката који испуне критеријуме, до краја јуна очекује се и расписивања Јавног позива за грађанство. Треба истаћи да ће домаћинства која остваре право на суфинансирање пројеката енергетске санације домаћинстава, добра или услуге моћи да набаве искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.  

За реализацију енергетске санације стамбених објеката на територији ГО Лазаревац у 2022. години општина је у сарадњи са Министарством рударства и енергетике издвојила укупно 10 милона динара. Док ће учешће грађанства у финансирању како је предвиђено износити 50% вредности појединачног пројекта енергетске санације, тако да ће укупна расположива средства за ове намене у овој години износити 20 милиона динара. У зависности од интересовања грађана за пројекте енергетске санације стамбених објеката, руководство општине за следећу годину најављује и могућност повећања расположивих средстава за ове намене.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *